Čo podporujeme...

Čo je náš cieľ ?

Naším cieľom je vytvoriť regionálnu kartu, ktorá má srdce. Kartu nás Bystričanov, ktorá bude každým jedným nákupom podporovať regionálne projekty  na pomoc  v rôznych sférach. Nejde však o jednorazovú pomoc, ale vytvárame systém pomoci, založený  na dennodenných nákupoch  nás  Bystričanov a zapájaní firiem, ktoré majú srdce. Zapájame firmy, ktoré sú ochotné nie len brať, ale aj niečo dať. Každá takáto výnimočná firma bude označená logom Milujem Bystricu - Firma, ktorá má srdce. Cieľom je vytvoriť čo najširšie využitie pre Našu Bystrickú kartu, preto budeme veľmi radi, ak nám odporučíte prevádzky, ktoré majú srdce a chceli by ste tam Vašu kartu využívať.

 


© Copyright, CBWBB s.r.o.